เอเซีย เพสท์ แคร์ บริการกำจัดปลวก
  เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

โทร. 0888-543-959
Mail asiapest.a@gmail.com

  home Products Shop Auction Fee About Us
APCSAPCSAPCSAPCS
 


 

 
 
 

  งานบริการการป้องกัน กำจัดปลวก แมลง สัตว์พาหะ และสัตว์ศัตรู คุณภาพมาตราฐาน นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่ง บริษัท เอเซีย เพสท์ แคร์ เซอร์วิส จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญข้อนี้ เป็นอย่างดี จึงได้นำ ระบบคุณภาพมาตราฐานมาปรับใช้ภายในองค์กร อย่างครอบคลุม ทั่วถึงทั้งด้าน การบริหารงาน การบริการ อย่างมีคุณภาพ มีการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างความปลอดภัย รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขของลูกค้าและให้ความร่วมมือ กับภาครัฐ ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายราชการต่างๆ จากการดำเนินการตามข้อกำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด

บริษัท เอเชีย เพสท์ แคร์ เซอร์วิส จำกัด มีการพัฒนาระบบการบริการอย่างต่อเนื่อง
1.การป้องกันกำจัดปลวกด้วยระบบการวางท่อและอัดสารเคมีลงดิน (Retriculation System : Pipe & Soil)
2.การป้องกันกำจัดปลวกด้วยระบบการเจาะพื้นอัดสารเคมีลงดิน (Post Construction System)
3.การป้องกันกำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อ (Baiting System)
4.วิวัฒนาการบริการด้านการป้องกัน กำจัด แมลง สัตว์พาหะ และสัตว์ศัตรู (Pest Control)

ปฏิบัติงานโดยทีมงานที่มีความรู้ประสบการณ์ ความชำนาญงานมากว่า 20 ปี บริการเข้าสำรวจสถานที่ และให้คำแนะนำโดยผู้ชำนาญการ ฟรี! ทุกวัน และ ด้วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีอันทันสมัยของผลิตภัณฑ์เคมี ซึ่งทางบริษัทฯ ตระหนักถึง ประโยชน์สูงสุดที่ท่านจะได้รับ จึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคมีที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยงและสภาพแวดล้อม โดยได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา กระทรวงสาธารณสุข

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง หากท่านให้โอกาสได้เข้าพบเพื่อนำเสนอและชี้แจงรายละเอียดของการบริการ บริษัทฯ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดต่อสถานประกอบการของท่าน ในการให้บริการ ด้านการป้องกัน กำจัดปลวก แมลง สัตว์พาหะ และสัตว์ศัตรู (Pest Control) ที่ถูกสุขลักษณะและถูกต้องตามกฎหมาย
“ เรามั่นใจว่าเมื่อท่านพบปัญหา และต้องการให้ปัญหานั้นได้รับการแก้ไขที่รวดเร็วเราสามารถให้คำปรึกษากับท่านได้ ”

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารแนะนำด้านการบริการของบริษัทฯ ให้กับท่าน เพื่อขอความกรุณาจากท่านให้ช่วย
พิจารณา หากท่านให้ความสนใจที่จะใช้บริการกับทางบริษัทฯ แล้วพบว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสม ท่านสามารถสอบถาม และขอรายละเอียดเพิ่มเติม กับทางบริษัทฯได้ที่ E-MAIL ADDRESS : asiapest.a@gmail.com ติดต่อ ฝ่ายการตลาด)
โทรศัพท์ / โทรสาร 02 729  4454 โทรศัพท์มือถือ 088 854 3959

ท้ายนี้ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสให้บริการแก่สถานประกอบการ และบ้านของท่านจึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเชีย เพสท์ แคร์ เซอร์วิส จำกัด

 
 
Administrator
 
บริษัท เอเซีย เพสท์ แคร์ เซอร์วิส จำกัด ASIA PEST CARE SERVICE CO., LTD.
Copyright Asiapestcare.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท เอเซีย เพสท์ แคร์ เซอร์วิส จำกัด .